IT nuförtiden

Så gott som alla medelstora och större företag behöver en IT-infrastruktur. För att bygga upp det behöver man personer med gedigen kunskap inom IT. De flesta människor har inte den djupare kunskapen. Det kan därför vara svårt att anställa kompetent personal då det är stor konkurrens om dem på marknaden. Företag får hyra in personal vilket blir en stor kostnad då bristen på it-kompetens gör att konsultföretagen kan ta ut höga arvoden. Beroende på kompetens, erfarenhet och tjänst, så kan en systemvetare tjäna från 40 000 – 90 000 kronor i månaden.

Datoriseringen rör hela samhället och når ända in i våra hem. Detta gör att gemene man måste lära sig alltmer om IT. Alltfler aktörer går inte längre att kontakta via telefon utan hänvisar till mejl, inloggning eller chatt. Dessutom är det flera tjänster som numera kräver till exempel inloggning med mobilt BankID vilket kräver en smartphone. Om man av olika orsaker inte kan hantera den tekniken hamnar man lätt utanför infrastrukturen. Utbyggnaden går snabbare än vad människor hinner lära sig och äldre, handikappade och de som inte behärskar språket hamnar snabbt utanför.

De fem största IT-företagen i världen

Apple, Samsung, Microsoft, Facebook och Alphabet (Googles moderbolag) är fem av de tio största IT-baserade företag i världen. Deras verksamhet är mer eller mindre fokuserad på att revolutionera vår vardag med IT-baserade produkter. De kartlägger våra köpmönster, vad vi efterfrågar, och utvecklas ständigt och konkurrerar med varandra på marknaden. Utvecklingen går allt snabbare framåt och kräver att vi alltid har den senaste teknologin. Ta mobiltelefonen som exempel. Under många år gällde det att göra mobilen så liten som möjligt. Men i och med att smartphonen lanserades, vill vi nu ha allt större skärmar.

Utveckling skapar nya behov

Utvecklingen av vårt IT-samhälle skapar efterfrågan på nya tjänster. Virusprogram kräver ständig uppdatering, brottsligheten på nätet är en ny marknad där polis- och myndigheter måste bli synliga. Datoriserade bilar kräver snarare systemvetarkompetens än erfarenhet i form av många timmar under motorhuven. Alla branscher måste öka sin IT-kompetens och vara beredda på att stötta medborgare och kunder som ännu inte har nått samma kunskapsnivå. IT-kraschen för nitton år sedan dämpade behovet av IT-personal. Men nu ökar behovet och systemvetare kommer troligen vara ett eftertraktat jobb många år framöver!