Bästa länder för IT-proffs

Ursprungligen tillhörde Silicon Valley indianer under 1700 talet men med åren så utvecklades området från fruktodling till ett storslaget centrum för data och IT. Efter andra världskriget var universitet Stanford en av de största drivande krafter bakom utvecklingen av denna typ av teknologi. Två mycket framstående män hade en idé, Bill Hewlett och David Packard grundade 1939 företaget Hewlett and Packard som skulle bli ett av världens största datorföretag. Under efterkrigstidens USA gjordes mycket stora satsningar från militär, och tack vare att HP fanns med som forskare på just datorer och informationsöverföring fick Silicon Valley att växa. Idag är området mycket känt för att vara den plats där det sker ständig innovation hela tiden.

Silicon Valley är ett mycket stort område som finns mellan San Jose och San Francisco och där finns flera tusen IT-företag. De företag som har etablerat sig där utvecklar och tillverkar ny programvara åt datorer och mobiler. Det som har lett till att Silicon Valley har blivit en sådan stor plats internationellt är att mycket stora bolag från Indien och Kina har slagit sig ner där. Företagen från dessa två länder tillsammans med de amerikanska har gjort platsen välkänd. De nuvarande företagen som befinner sig i Silicon Valley har en mycket stor variation, det finns jättar som Youtube och Google men även riskkapitalister och nystartade företag som vill etablera sig.

Vilka mer platser finns ?

Runt omkring i världen finns det flera platser där IT företag kan lyckas att växa sig mycket stora. Bara för att Silicon Valley är den plats där allt är som störst så behöver man inte etablera sig där. Uppe i Luleå så har Facebook byggt den största serverhallen i världen för att kunna hantera all sin data. Detta var inte bara ett strategiskt val utan även ur en ekonomisk synpunkt. Då de krävs mycket energi för att kyla ner alla serverar så är klimatet i Luleå optimalt då vintrarna där är mycket kalla. Denna plats valdes även då Universitet i Luleå är mycket bra på att hantera IT vilket gynnar båda parter.

Kinas Silicon Valley

De senaste åren har Kina blivit mycket framstående när det gäller att utveckla teknologi och olika datorer. Detta har lett till att Shenzhen i Kina har tagit upp kampen mot Silicon Valley för att på så sätt kunna bygga upp något eget. Då alla vet att producera en vara i Kina är mycket billigare jämfört med USA så har kineserna byggt upp en mycket stor anläggning i staden Shenzhen där de sydostasiatiska länderna kan etablera sig och slå sig fram på deras marknad. Detta har lett till att flera stora företag har byggt upp anläggningar där för att det är billigare. Men även för att de vill starta upp något nytt som kan mäta sig med Silicon Valley.