Att bli IT-specialist för nybörjare

Kanske har du funderingar på att bli specialist inom IT-branschen? Då är du inte ensam, IT lockar nämligen många och det är inte särskilt konstigt. Det är en mycket spännande bransch där det hinner hända massor på kort tid. Något som gör branschen särskilt intressant är alla de olika roller som finns. I takt med IT-användandet uppstår nämligen nya yrkestitlar i snabb takt, vilket innebär att du som är nyfiken på IT-jobb hittar ett brett spektra av möjligheter. IT-branschen lyckas alltid locka personer som trivs med att arbeta inom en föränderlig miljö, där det aldrig blir tråkigt.

För tråkigt blir det verkligen inte. Det sker en fantastisk utveckling inom alla områden, oavsett om det handlar om nätverksteknik, programvara eller ren programmering. Det är marknaden som styr den här utvecklingen, eftersom det hela tiden ställs krav på nya lösningar som på olika sätt effektiviserar arbetet för många människor. Det är förstås här du kommer in i bilden – IT-specialisten som ser möjligheterna och levererar en fungerande lösning. Hur går det då till att bli IT-specialist och vilka vägar ska du ta för att uppfylla din dröm? Det ska vi titta vidare på nedan, så häng med!

Olika vägar in i branschen

Du som är nyfiken på en karriär inom IT har några olika alternativ för att nå dit du vill. För att få en så bred utbildning som möjligt är det dock en högskoleexamen som gäller. Det finns många sådana utbildningar på landets olika universitet, där du antingen kan välja en inriktning mot dataingenjör eller mot systemvetare. Skillnaden mellan dessa är att dataingenjörsinriktningen är mer teknisk och systemvetenskapen är ett så kallat humaniora-ämne, där fokus är relationen mellan IT och användare. Båda utbildningarna omfattar dock programmering, databasteknik, modellering och andra moment som alla yrkesverksamma inom IT bör ha kunskap inom.

Specifika certifieringar

Du kan också välja andra vägar genom att bli lite mer specialiserad mot en viss teknik. Många företag erbjuder särskilda certifieringskurser där du blir expert på exempelvis Cisco, Microsofts miljöer samt mycket mera. Kurserna är ofta anpassade efter marknadens behov och kan handla om att bli Cisco Certified Network Associate (CCNA), Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) med mera. Certifieringarna får du genom att göra internationellt utformade tester och om du klarar av dessa blir du helt enkelt certifierad och kan bege dig ut på arbetsmarknaden. Det finns förstås heller inget som hindrar att du kombinerar en högskoleutbildning med ett sådant certifieringsprogram.